• Tính từ

  Lo lắng, không yên
  Être inquiet sur la santé de quelqu'un
  lo lắng cho sức khỏe của ai
  Air inquiet
  vẻ lo lắng
  Sommeil inquiet
  giấc ngủ không yên
  (văn học) không bao giờ thỏa lòng
  (từ cũ; nghĩa cũ) động đậy, không đứng yên
  Phản nghĩa Quiet. Calme, tranquille; heureux, insouciant. Serein

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X