• Danh từ giống cái

  độ mạnh, cường độ
  Intensité sonore
  cường độ âm, âm lượng
  Intensité du travail
  cường độ lao động
  Intensité de champ électrique
  cường độ điện trường
  Intensité de combustion
  cường độ cháy
  Intensité de courant
  cường độ dòng điện
  Intensité d'éclairage
  cường độ chiếu sáng
  Intensité de pesanteur
  cường độ trọng trường
  Intensité spécifique
  cường độ riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X