• Danh từ giống cái

  Ý định; chủ tâm
  Bonne intention
  ý định tốt
  L'intention de votre père est que
  ý muốn của ông cụ anh là...
  Avoir l'intention de
  có ý định (làm việc gì)
  Mục tiêu, mục đích
  A cette intention
  nhằm mục đích đó
  (y học) sự khép mép vết thương
  à l'intention de
  cho (ai); vì (ai); để hoan nghênh (ai)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X