• Ngoại động từ

  Chặn
  Les nuages interceptent les rayons du soleil
  mây chặn tia mặt trời
  Intercepter une lettre
  chặn một bức thư
  Intercepter un avion
  chặn một máy bay
  Intercepter le ballon
  (thể dục thể thao) chặn bóng
  (toán học) chắn
  Intercepter un arc
  chắn một cung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X