• Danh từ giống đực

  Cung
  Tir à l'arc
  sự bắn cung
  Tendre l'arc
  giương cung
  Tirer des flèches avec un arc
  dùng cung bắn tên đi
  Arc de cerle
  (toán học) cung vòng tròn
  Arc réflexe
  (sinh vật học) cung phản xạ
  En arc
  có hình cung
  Arc électrique
  (vật lý) hồ quang
  (kiến trúc) vòm, cuốn
  (y học) tình trạng tiền sida ( Aids Related Complex)
  arc de triomphe arc triomphal
  cổng khải hoàn, khải hoàn môn
  avoir plusieurs cordes à son arc
  có nhiều phương kế để thành công

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X