• Ngoại động từ

  Rửa
  Laver la vaisselle
  rửa bát đĩa
  Laver un outrage
  (nghĩa bóng) rửa nhục
  Giặt
  Laver du linge
  giặt quần áo
  laver la tête à quelqu'un
  (thân mật) xạc ai một trận
  Laver un dessin
  �� tô màu nước đơn sắc vào bức vẽ
  laver une injure dans le sang
  lấy máu rửa nhục
  Phản nghĩa Salir, souiller, tacher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X