• Danh từ giống đực

  Sự vui thích; thú vui
  Plaisir de se voir
  thú vui gặp nhau
  ( số nhiều) trò vui
  Temps des plaisirs
  thời gian tổ chức những trò vui
  (thường) ( số nhiều) thú nhục dục, thú ăn chơi
  Homme de plaisir
  kẻ ăn chơi đàng điếm
  Mener une vie de plaisirs
  sống một cuộc đời ăn chơi đàng điếm
  (từ cũ, nghĩa cũ) ý muốn
  Tel est notre bon plaisir
  đó là ý muốn của quả nhân (công thức cuối chiếu chỉ)
  (từ cũ, nghĩa cũ) bánh quế
  Marchande de plaisirs
  chị bán bánh quế
  à plaisir
  vô cớ; không căn cứ
  Conte fait à plaisir
  �� truyện không căn cứ
  Se tourmenter
  �� băn khoăn vô cớ
  au plaisir de vous revoir
  mong gặp lại anh
  avec plaisir
  xin vui lòng; vui lòng
  par plaisir pour le plaisir pour son plaisir
  để vui chơi
  Phản nghĩa Chagrin, déplaisir, douleur, peine, tristesse; désagrément, enui.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X