• Ngoại động từ

  Hỉ (mũi), hỉ mũi cho
  Mouche ton nez !
  hỉ mũi đi!
  Moucher un enfant
  hỉ mũi cho em bé
  Hỉ ra
  Moucher du sang
  hỉ ra máu
  Gạt tàn (bấc)
  Moucher une chandelle
  gạt tàn cây nến
  (thân mật) xài, xạc cho một trận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X