• Danh từ giống cái

  Sự biếu, sự dâng, vật biếu
  Refuser des offres
  từ chối vật biếu
  Sự dạm (bán, mua); sự đề nghị; vật dạm bán; lời đề nghị
  Offre avantageuse
  sự dạm (bán hoặc mua) có lợi
  appel [[doffres]]
  sự đấu thầu
  loi de [[loffre]] et de la demande demande
  demande
  offre [[demploi]]
  sự dạm tuyển người làm
  offre de services
  sự dạm việc, sự nhận phục vụ
  Phản nghĩa Demande. Refus

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X