• Danh từ giống cái

  Sóng, làn sóng
  Les ondes de la mer
  (văn học) làn sóng biển
  Ondes courtes
  làn sóng ngắn ( rađiô)
  Longueur d'onde
  (vật lý học) bước sóng
  Ondes électromagnétiques
  (vật lý học) sóng điện từ
  (thơ ca) làn nước
  Voguer sur l'onde
  lướt trên làn nước
  Gợn, cát
  Les ondes d'une moire
  cát nhiễu
  Làn nhấp nhô
  Đợt, cơn
  Des ondes de colère
  những cơn giận
  ne pas être sur la même longueur d'onde
  (thân mật) không hiểu nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X