• {


  Ngoại động từ

  Dám, dám làm
  Oser surmonter les difficultés
  dám vượt khó khăn
  Un homme à tout oser
  một người cái gì cũng dám làm
  Si j'ose le dire
  nếu tôi dám nói, nếu tôi được phép nói

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X