• Danh từ giống cái

  Xứ đạo; giáo khu
  Se marier dans sa paroisse
  kết hôn với người cùng xứ đạo
  Convoquer toute la paroisse
  triệu tập toàn xứ đạo
  Nhà thờ xứ
  Le clocher de la paroisse
  gác chuông nhà thờ xứ
  de deux paroisses
  cọc cạch
  Porter des chaussettes de deux paroisses
  �� đi đôi tất cọc cạch
  Porter des chaussettes de deux paroisses
  �� đi đôi tất cọc cạch
  de toutes les paroisses
  tứ xứ, ô hợp
  il n'est pas de la paroisse
  ông ta là người lạ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X