• Tính từ

  Mù, đui
  Être aveugle de naissance
  bị mù từ lúc mới sinh ra, bị mù bẩm sinh
  Mù quáng
  Soumission aveugle
  sự phục tùng mù quáng
  La passion de la chair le rend aveugle
  dục vọng làm cho anh ta mù quáng

  Phản nghĩa Voyant, clairvoyant, éclairé, lucide

  (kiến trúc) không đục lỗ, không để ánh sáng xuyên qua
  point aveugle
  (giải phẫu) điểm mù

  Danh từ

  Người mù
  au royaume des aveugles les borgnes sont rois
  trong xứ mù, thằng chột làm vua
  à l'aveugle en aveugle
  en aveugle
  en aveugle
  mù quáng, không suy xét
  Juger comme un aveugle des couleurs
  �� phán đoán liều lĩnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X