• Ngoại động từ

  Treo cờ, trưng cờ
  Pavoiser sa maison
  treo cờ trước nhà
  (hàng hải) chăng cờ ăn mừng

  Nội động từ

  Treo cờ, trưng cờ
  Inviter la population à pavoiser
  yêu cầu nhân dân treo cờ
  (nghĩa bóng; thân mật) vui mừng
  Il n'y a pas de quoi pavoiser
  chẳng có gì đáng vui mừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X