• Danh từ giống đực

  (động vật học) con vẹt
  Perroquet d'Afrique
  vẹt Châu Phi
  Répéter comme un perroquet
  lặp lại như vẹt
  Cet enfant est un véritable perroquet
  thằng bé kia qủa là một con vẹt
  (hàng hải) buồm vẹt
  (thân mật) cốc rượu apxanh; rượu pecnô trộn rượu bạc hà (có màu như lông vẹt)
  perroquet de mer macareux
  macareux
  poisson perroquet
  (động vật học) cá vẹt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X