• Tính từ

  Vận chuyển
  Porté à dos d'âne
  vận chuyển bằng lừa
  Chở bằng xe
  Infanterie portée
  lục quân chở bằng xe
  được ghi vào
  Porté sur la liste
  được ghi vào danh sách
  Ngả về, có khuynh hướng
  Porté à la colère
  có khuynh hướng nóng nảy
  Rất ham, rất thích (điều gì)
  Être porté sur la bouche
  rất tham ăn
  ombre portée
  (nghệ thuật) bóng ngả

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X