• Danh từ giống cái

  Bóng
  L'ombre d'un arbre
  bóng cây
  Les ombres et les clairs d'un tableau
  những chỗ bóng và chỗ sáng trên bức tranh
  Bóng mát
  S'asseoir à l'ombre
  ngồi nơi bóng mát
  Bóng tối
  Les ombres de la nuit
  bóng tối ban đêm
  Vivre dans l'ombre
  (nghĩa bóng) sống trong bóng tối

  Phản nghĩa Clarté, éclairage, lumière

  (nghĩa bóng) hình bóng
  Un vieillard qui n'est plus que l'ombre de lui-même
  một cụ già nay chỉ còn là hình bóng mình (thuở xưa)
  (nghĩa bóng) chút, chút xíu
  Il n'y a pas l'ombre d'un doute
  không chút hoài nghi
  Hồn, vong linh
  à l'ombre
  trong bóng mát
  degrés à l' ombre
  dưới bóng
  à l'ombre d'un arbre
  (nghĩa bóng) nấp bóng, dưới sự che chở (của ai)
  avoir peur de son ombre
  nhát như cáy
  c'est l'ombre et le corps corps
  corps
  courir après son ombre courir
  courir
  être l'ombre de quelqu'un
  theo ai từng bước
  faire ombre
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm phiền lòng, làm lo lắng
  il y a une ombre au tableau
  (thân mật) tình hình có điểm đáng lo; tình hình có điểm bất lợi
  lâcher la proie pour l'ombre lâcher
  lâcher
  l'empire des ombres
  cõi âm
  mettre à l'ombre
  (thân mật) bỏ tù, giam
  passer comme une ombre
  thoáng qua
  sous l'ombre sous ombre de
  (từ cũ, nghĩa cũ) lấy cớ
  Danh từ giống cái
  Đất son nâu (dùng làm màu vẽ)
  Danh từ giống đực
  (động vật học) cá hồi nhỏ miệng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X