• Tính từ

  ép, nén; bóp, vắt
  Fromage à pâte pressée
  pho mát nén
  Dồn dập
  Frapper à coups pressés
  đánh dồn dập
  Gấp, vội; cấp thiết
  Pressé de partir
  vội đi
  Khẩn cấp
  Commission pressée
  việc giao khẩn cấp
  Bị dồn ép, bị công kích mạnh
  Ville pressée de toutes parts
  thành phố bị công kích tứ phía

  Danh từ giống đực

  Việc cần kíp trước
  Aller au plus pressé
  đi làm việc cần kíp trước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X