• Ngoại động từ

  Đánh, đập
  Frapper quelqu'un
  đánh ai
  Frapper les touches
  đánh vào phím đàn
  Frapper la terre du pied
  lấy chân đập đất
  Đập vào; chiếu vào
  Frapper les yeux
  đập vào mắt
  Lumière qui frappe le mur
  ánh sáng chiếu vào tường
  Đâm, chém, bắn
  Frapper d'un poignard
  đâm một nhát dao găm
  La balle l'a frappé au coeur
  viên đạn bắn vào tim nó
  Làm cho bị; trừng phạt; đánh vào
  Être frappé d'apoplexie
  bị ngập máu
  Impôt qui frappe les riches
  thuế đánh vào những người giàu
  La loi frappe le coupable
  pháp luật trừng phạt kẻ có tội
  Rập nổi
  Frapper une médaille
  rập nổi một chiếc huy chương
  Ướp lạnh
  Frapper du champagne
  ướp lạnh rượu sâm banh
  (từ cũ, nghĩa cũ) điểm (giờ)
  L'horloge frappe onze heures
  đồng hồđiểm mười một giờ
  être frappé de
  ngạc nhiên vì, kinh ngạc vì
  frapper à mort
  đánh đến chết, đâm chết; đặt vào một tình trạng nguy khốn
  frapper un grand coup
  dùng biện pháp kiên quyết, làm một hành động kiên quyết

  Nội động từ

  Đánh (vào), đập (vào)
  Frapper sur un tambour
  đánh (vào) trống
  Frapper à la porte
  đập cửa
  Frapper à la porte de quelqu'un
  đến cầu cạnh ai
  frapper à toutes les portes
  cầu cạnh khắp nơi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X