• Danh từ giống đực

  Sự thức dậy, sự tỉnh dậy
  Sauter du lit dès son réveil
  thức dậy là nhảy ra khỏi giường ngay
  le réveil de la nature au printemps
  (nghĩa bóng) sự thức dậy của thiên nhiên vào mùa xuân
  Sự thức tỉnh
  Le réveil d'un peuple
  sự thức tỉnh của một dân tộc
  (quân sự) hiệu báo thức
  đồng hồ báo thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X