• Danh từ giống đực

  Giường
  Ne pas quitter le lit
  ốm liệt giường
  Lit nuptial
  giường cưới
  Nệm, ổ
  Lit de plume
  nệm lông
  Hôn nhân
  Enfant du premier lit
  con chồng trước; con vợ trước
  Lớp; vìa
  Lit de cailloux
  lớp sỏi
  Lòng (sông)
  lit de parade
  linh sàng
  lit de table
  (sử học) giường nằm ăn
  lit du courant
  (hàng hải) nơi dòng nước chảy xiết
  lit du vent
  (hàng hải) chiều gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X