• Danh từ giống cái

  Sự hạn chế
  Restriction des naissances
  sự hạn chế sinh đẻ
  Điều hạn chế
  Apporter des restrictions au pouvoir quelqu'un
  đưa ra những điều hạn chế quyền hạn của ai
  Sự hạn chế chi tiêu, sự bớt ăn tiêu
  S'imposer des restrictions
  tự hạn chế chỉ tiêu
  ( số nhiều) biện pháp hạn chế thực phẩm; thời kỳ hạn chế thực phẩm
  Marché noir des restrictions
  chợ đen do hạn chế thực phẩm mà ra
  sans restriction
  hoàn toàn
  Une soumission sans restriction
  �� một sự phục tùng hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X