• Danh từ giống cái

  Tính cứng
  Rigidité d'une barre de fer
  tính cứng của thanh sắt
  Sự cứng đờ
  Rigidité cadavérique
  sự cứng đờ xác chết
  Tính cứng rắn; tính cứng nhắc
  Rigidité du caractère
  tính tình cứng rắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X