• Danh từ giống cái

  Sự nghiêm khắc
  User de rigueur envers quelqu'un
  nghiêm khắc với ai
  Sự khắc nghiệt, nỗi khắc nghiệt
  La rigueur du froid
  cái rét khắc nghiệt
  Les rigueurs du destin
  những nỗi khắc nghiệt của số mệnh
  Tính chính xác, tính chặt chẽ
  Rigueur d'un raisonnement
  tính chặt chẽ của một lập luận
  à la rigueur
  cùng ra thì đành
  de rigueur
  bắt buộc
  Tenue de rigueur
  �� y phục bắt buộc
  tenir rigueur à quelqu'un
  thù oán ai
  Phản nghĩa Douceur, indulgence. Approximation, incertitude.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X