• Ngoại động từ

  Dùng (hết), tiêu thụ
  Voiture qui use trop d'essence
  xe dùng nhiều xăng
  Làm mòn, làm sờn
  User ses vêtements
  làm sờn quần áo
  Courant qui use la roche
  dòng nước chảy làm mòn đá
  (nghĩa bóng) làm hao mòn, làm giảm
  User sa santé
  làm hao mòn sức khỏe
  User la joie
  làm giảm niềm vui
  user le temps
  giết thì giờ
  user ses fonds de culotte sur les bancs
  mòn đũng quần trên ghế nhà trường
  user une coupe
  khai thác một bãi chặt

  Nội động từ

  Dùng, sử dụng
  User de son argent
  dùng tiền của mình
  User de son droit
  sử dụng quyền của mình
  User de ruses
  dùng mưu mẹo
  (từ cũ, nghĩa cũ) đối xử
  User de quelqu'un
  đối xử với ai
  en user avec quelqu'un
  (từ cũ, nghĩa cũ) đối xử với ai

  Danh từ giống đực

  (từ cũ, nghĩa cũ) sự dùng, sự sử dụng
  Un bon user
  một sự dùng tốt
  à l'user
  (nghĩa bóng) trong quan hệ bình thường
  Ils étaient à l'user des gens aimables
  �� trong quan hệ bình thường, họ là những người đáng mến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X