• Tính từ

  Nghiêm, nghiêm khắc
  Un maître sévère
  ông thầy nghiêm khắc
  Punition sévère
  sự trừng phạt nghiêm khắc
  Nghiêm ngặt
  Morale sévère
  đạo đức nghiêm ngặt
  Economie sévère
  tiết kiệm nghiêm ngặt
  Nghiêm trang
  Une beauté sévère
  vẻ đẹp nghiêm trang
  Khô khan, không hoa mỹ
  Architecture sévère
  kiến trúc khô khan
  Nặng, nặng nề
  Pertes sévères
  tổn thất nặng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X