• Danh từ giống đực

  Chủ
  Maître de la maison
  chủ nhà
  Chúa tể
  Maître de l'univers
  chúa tể vũ trụ
  Thầy (dạy)
  Maître de musique
  thầy dạy nhạc
  Bậc thầy
  L'exemple des maîtres
  gương những bậc thầy
  Luật sư
  Maître Y
  luật sư Y
  (thân mật) bác
  Maître Henri, le menuisier
  bác Hăng-ri, thợ mộc
  (từ cũ, nghĩa cũ) thợ cả
  Maître maçon
  thợ nề cả
  coup de maître
  việc làm của bậc thầy, thành tích bậc thầy
  en maître
  với uy thế bậc thầy
  être le maître
  tự do muốn làm gì thì làm
  être maître de soi
  tự chủ
  être son maître
  không phụ thuộc vào ai
  grand maître des cérémonies
  (sử học) nghi lễ đại thần
  l'oeil du maître
  con mắt của chủ (chú ý đến mọi chi tiết)
  maître d'école
  thầy giáo, thầy đồ
  maître de conférences
  phó giáo sư đại học
  maître de la terre
  vua chúa
  maître de l'heure
  người lãnh đạo đương thời
  maître de pelle
  anh thợ nướng bánh mì
  maître d'équipage
  cai thủy thủ
  maître d'hôtel
  người đầu bếp
  maître d'oeuvre
  thợ cả
  maître du monde
  Chúa trời
  passer maître
  giỏi bậc nhất
  seigneur et maître
  (đùa cợt) đức ông chồng
  se rendre maître de
  làm chủ (tình thế)

  Tính từ

  Cương nghị, tài giỏi
  Une maîtresse femme
  một phụ nữ cương nghị
  Chính
  Poutre maîtresse
  rầm chính
  (đánh bài) (đánh cờ) lớn nhất
  Carte maîtresse
  con bài lớn nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X