• Tính từ

  Nhẹ
  Corps léger
  vật nhẹ
  Aliment léger
  thức ăn nhẹ
  Vin léger
  rượu nhẹ
  Châtiment léger
  sự trừng phạt nhẹ
  Terre légère
  đất nhẹ
  Toile légère
  vải mỏng nhẹ
  Nhẹ nhàng
  D'un pas léger
  bước đi nhẹ nhàng
  Danse légère
  điệu vũ nhẹ nhàng
  Nhẹ nhõm
  Se sentir léger
  cảm thấy nhẹ nhõm
  Nhẹ dạ
  Une femme légère
  một người đàn bà nhẹ dạ
  Hời hợt
  Esprit léger
  trí óc hời hợt
  Phóng túng, quá trớn
  Anecdote légère
  giai thoại quá trớn
  à la légère
  bộp chộp; nhẹ dạ
  Parler à la légère
  nói bộp chộp
  Armé à la légère
  được trang bị vũ khí nhẹ
  avoir la main légère
  có hoa tay, khéo tay
  d'un coeur léger
  lòng nhẹ nhõm thanh thản
  d'une main légère
  nhẹ nhàng, dịu dàng
  poésie légère
  thơ phù phiếm
  que la terre lui soit légère
  mồ yên mả đẹp (câu ghi mộ chí)
  sommeil léger
  giấc ngủ chập chờn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X