• Danh từ giống cái

  Gươm, kiếm
  Se battre à l'épée
  đánh gươm, đấu kiếm
  Nghề binh, nghề cung kiếm
  Quitter la robe pour l'épée
  bỏ nghề luật theo nghề cung kiếm
  Tay kiếm
  D'Artagnan était une fine épée
  Đac-ta-nhăng là một tay kiếm giỏi
  à la pointe de l'épée
  bằng gươm giáo; tốn bao công sức
  avoir l'épée sur la gorge
  gươm kề cổ
  brave comme son épée
  vô cùng dũng cảm
  briser son épée
  bỏ nghề cung kiếm
  chevalier de la petite épée
  kẻ cắp cắt túi
  coup d'épée dans l'eau
  xem eau
  épée à deux tranchants
  con dao hai lưỡi
  épée de Damoclès
  gươm treo đầu sợi tóc, tai họa có thể đến bất thần
  jeter son épée dans la balance
  can thiệp bằng quân sự
  l'épée haute
  sẵn sàng chiến đấu
  l'épée use le fourreau
  hoạt động trí óc hại đến sức khỏe
  mettre à quelqu'un l'épée dans léreins
  dồn ép ai, thúc bách ai
  mettre son épée au service de l'étranger
  phục vụ quân đội nước ngoài
  n'avoir que la cape et l'épée
  chỉ còn thanh gươm làm kế sinh nhai
  passer au fil de l'épée
  xem fil
  remettre l'épée dans le fourreau; poser l'épée
  ngừng chiến
  rendre son épée
  đầu hàng
  roman de cape et d'épée
  tiểu thuyết kiếm hiệp
  se blesser avec son épée
  gậy ông đập lưng ông
  tirer l'épée; mettre l'épée hors du fourreau
  rút gươm ra, khai chiến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X