• Tự động từ

  Bị đứt (vì dao...)
  Se couper en se rasant
  cạo mặt bị đứt
  Sờn ở các chỗ gấp nếp (vải)
  Cắt nhau
  Ces deux routes se coupent avant le village
  hai con đường ấy cắt nhau trước khi vào làng
  (nghĩa bóng, thân mật) lòi đuôi, lộ tẩy
  se couper en quatre pour quelqu'un
  tận tâm với ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X