• Tự động từ

  Tự cho là
  Il se croit un grand homme
  nó tự cho là một người vĩ đại
  se croire beaucoup s'en croire
  quá tin ở mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X