• Ngoại động từ

  Tin, tin tưởng
  Croire ce [[quon]] dit
  tin lời người ta nói
  Croire ses amis
  tin bạn
  Tưởng, nghĩ là
  Je le crois plus intelligent
  tôi tưởng nó thông minh hơn

  Phản nghĩa Douter; contester, démentir, discuter; nier, protester

  Je vous crois (thân mật) tôi nghĩ như anh; chắc thế, hẳn thế
  ne pas en croire ses oreilles ses yeux
  không tin cả tai (mắt) mình nữa; lạ lùng quá

  Nội động từ

  Tin, tin tưởng
  Croire aux promesses de [[quelquun]]
  tin lời hứa của ai
  Croire en Dieu
  tin ở Chúa
  Có đức tin (tôn giáo)
  croire en soi
  tin ở mình; kiêu ngạo
  trop croire de
  (từ cũ, nghĩa cũ) quá tin tưởng ở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X