• Tự động từ

  Có ảo tưởng; tưởng là
  Se flatter de réussir
  tưởng là sẽ thành công
  Tự phụ
  Se flatter d'être habile
  tự phụ là khéo léo
  Mừng rằng
  Se flatter de venir à bout des obstacles
  mừng rằng vượt qua được các khó khăn trở ngại
  Phản nghĩa Blâmer, critiquer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X