• Nội động từ

  đạt kết qủa
  Bien réussir
  đạt kết quả tốt
  Mal réussir
  đạt kết qủa xấu
  Thành công, có kết quả
  Travail qui réussit
  công việc thành công
  Le riz réussit dans cette région
  lúa trồng có kết quả ở vùng này
  đi đến kết quả
  Réussir à lui parler
  đi đến kết quả là nói chuyện được với ông ấy
  đỗ
  Réussir à un examen
  thi đỗ

  Ngoại động từ

  Làm rất đạt
  Réussir un portrait
  vẽ một chân dung rất đạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X