• Tự động từ

  Quy lại là, chỉ là
  Ses économies se réduisent à peu de chose
  tiết kiệm của anh ấy chỉ là ít thôi
  Biến thành
  Se réduire en cendres
  biến thành tro
  Tự hạn chế
  Se réduire au strict nécessaire
  hạn chế dến mức tối cần thiết
  ăn tiêu bớt đi
  Obligé de se réduire
  bắt buộc phải ăn tiêu bớt đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X