• Tính từ

  Thứ hai, thứ nhì
  Second rang
  hàng thứ nhì
  Khác
  C'est un second Tam
  đó là một anh Tam khác
  de seconde main main
  main
  en second lieu lieu
  lieu
  état second
  (y học) trạng thái lạc ý thức
  second partie
  (âm nhạc) bè hai
  Danh từ giống đực
  Người thứ hai, người thứ nhì; vật thứ hai, vật thứ nhì
  Người phụ tá, người trợ thủ
  Ở gác hai, tầng ba
  Phó thuyền trưởng
  Phản nghĩa Premier, primitif.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X