• Danh từ giống đực

  Hàng
  Rang de colonnes
  hàng cột
  Au premier rang
  ở hàng đầu
  Avoir rang de ministre
  ở hàng bộ trưởng
  Cương vị, địa vị
  Tenir son rang
  giữ đúng địa vị của mình
  Hàng ngũ
  Sortir des rangs
  ra ngoài hàng ngũ
  Đám người
  Les rangs des mécontents
  những đám người bất mãn
  Hạng
  Mettre au rang des savants
  đặt vào hạng những nhà bác học
  Cấp, bậc
  Officier d'un certain rang
  sĩ quan cấp bậc nào đó
  grossir les rangs de
  nhập cục với đám người...
  mettre une chose au rang des vieux péchés
  không bận lòng đến việc gì, không còn quan tâm đến việc gì
  prendre rang
  nhập vào, đứng vào hàng ngũ, tham gia vào
  rang de taille
  thứ tự cao thấp
  rentrer dans le rang
  trở về hàng ngũ cũ
  se mettre en rangs
  sắp hàng
  se mettre sur les rangs
  cùng ngấp nghé một việc gì
  serrer les rangs
  siết chặt hàng ngũ
  servir dans le rang
  (quân sự) phục vụ tại quân ngũ
  sortir du rang sortir
  sortir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X