• Danh từ giống đực

  Chủ định, quyết tâm
  Avec un propos de résitance
  với một quyết tâm kháng chiến
  Lời nói; câu chuyện
  Propos de table
  câu chuyện trong bữa ăn
  (từ cũ, nghĩa cũ) lời gièm pha
  Sentir des propos derrière son dos
  cảm thấy những lời gièm pha sau lưng mình
  à ce propos
  về việc ấy, về vấn đề ấy
  à propos
  đúng lúc, hợp thời
  Arriver à propos
  à này
  à propos son frère est-il parti
  ?�� à này, anh nó đã đi chưa?
  à propos de
  về vấn đề
  à propos de bottes botte
  botte
  à propos de tout et de rien
  chẳng có lý do gì
  à tout propos
  bất cứ lúc nào
  de propos délibéré
  định tâm, cố ý
  ferme propos
  quyết tâm cao
  hors de propos mal à propos
  không hợp thời không đúng lúc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X