• Danh từ giống cái

  Sự phụ thuộc, sự lệ thuộc
  S'affranchir de la sujétion
  thoát khỏi sự lệ thuộc
  Sự bó buộc, sự gò bó; điều bó buộc, điều gò bó
  La sujétion de travailler loin de sa maison
  sự bó buộc phải làm việc xa nhà
  Cet enfant est une sujétion pour sa mère
  đứa bé này là một điều gò bó cho mẹ nó

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X