• Ngoại động từ

  Chống đỡ
  Piliers qui supportent une vo‰te
  cột chống một cái vòm
  Chịu
  Supporter tous les frais
  chịu mọi chi phí
  Đảm nhận
  Supporter une responsabilité
  đảm nhận một trách nhiệm
  Chịu đựng, dung thứ
  Supporter le froid
  chịu đựng rét
  Supporter quelqu'un
  chịu đựng ai
  On ne peut supporter de telles excentricités
  người ta không thể dung thứ những hành động kỳ quặc như thế
  Đương được
  Cette thèse ne supporte pas la critique
  cái thuyết đó không đương được sự phê bình
  Danh từ giống đực
  Người ủng hộ (một võ sĩ, một đội bóng; một chính sách...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X