• Ngoại động từ

  Bắt chở quá nặng, xếp quá tải
  Surcharger une âne
  bắt con lừa chở quá nặng
  Surcharger un autobus
  xếp quá tải chiếc xe buýt
  Chất đầy quá vào
  Surcharger sa mémoire
  chất đầy quá vào trí nhớ
  Bắt gánh quá nặng, bắt chịu quá nặng
  Surcharger sa famille
  bắt gia đình gánh quá nặng
  Surcharger le peuple d'impôts
  bắt nhân dân chịu thuế nặng
  Bắt làm quá nhiều
  Surcharger ses employés de travail
  bắt nhân viên làm quá nhiều việc
  Làm cho rườm rà quá
  Surcharger une décoration
  trang trí rườm rà quá
  Viết đè lên, in đè lên, vẽ đè lên
  Surcharger toute une ligne
  viết đè lên cả một dòng
  Surcharger un timbre-post
  in đè lên tem
  Phản nghĩa Alléger, décharger.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X