• Danh từ giống đực

  Tượng trưng, biểu tượng
  Le drapeau est le symbole de la patrie
  cờ là biểu tượng của tổ quốc
  Il est le symbole de la vertu
  ông ta là tượng trưng của đạo đức
  Ký hiệu
  Le symbole du fer est
  Fe ký hiệu của sắt là Fe
  (tôn giáo) tín điều
  Symbole des apôtres
  tín điều của các tông đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X