• Ngoại động từ

  Làm đứt
  Se taillader le menton en se rasant
  cạo râu bị đứt ở cằm
  Rạch
  Taillader sa table avec un canif
  dùng dao nhíp rạch bàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X