• Ngoại động từ

  Đánh bằng nùi
  Tamponner une armoire
  đánh tủ bằng nùi
  Lau bằng nút gạc
  Lau
  Tamponner les yeux avec un mouchoir
  lấy khăn tay lau mắt
  (y học) nhét gạc, nhồi gạc
  Thúc, húc
  Train qui en tamponne un autre
  chuyến xe lửa húc một chuyến xe lửa khác
  Đóng dấu
  Faire tamponner une autorisation
  lấy dấu vào giấy phép
  Đóng chốt gõ vào (tường để đóng đinh lên trên)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X