• Ngoại động từ

  Làm cạn
  La sécheresse tarit les puits
  hạn hán làm cạn giếng
  Tarir [[limagination]]
  làm cạn nguồn tưởng tượng
  tarir les larmes de [[quelquun]]
  (văn học) an ủi ai

  Nội động từ

  Khô cạn
  Source qui a tari
  suối đã khô cạn
  (nghĩa bóng) kiệt đi
  ne pas tarir
  không ngừng nói, nói không ngớt
  se tarir
  tarir

  Tự động từ

  Khô cạn đi, cạn đi kiệt đi
  Son lait [[sest]] tari
  sữa bà ta đã kiệt đi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X