• Danh từ giống cái

  Sự khô
  Sécheresse du sol
  đất khô
  Hạn, hạn hán
  Il y eut une grande sécheresse cette année-là
  năm đó có hạn hán lớn
  Sự khô khan
  Sécheresse du style
  lời ăn khô khan
  Sécheresse du coeur
  lòng khô khan
  Sự cụt ngủn; sự xẵng
  Répondre avec sécheresse
  trả lời cụt ngủn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X