• Danh từ giống cái

  Botte de foin
  bó cỏ khô
  Giày ống, ủng, bốt
  Une paire de bottes
  một đôi ủng
  Ống chuồng tiêu
  à propos de bottes
  (thân mật) không có lý do đáng kể
  Se quereller à propos de bottes
  �� cãi nhau vì lý do không đáng kể
  avoir du foin dans ses bottes
  có của ăn của để, khá giả
  cela fait ma botte
  (thông tục) điều ấy hợp với tôi
  chausser les bottes de sept lieues chausser
  chausser
  graisser ses bottes
  (thân mật) sắp chết
  haut comme ma botte
  thấp lè tè
  lécher les bottes de quelqu'un lécher
  lécher

  Danh từ giống cái

  Nhát kiếm
  Allonger une botte
  đâm một nhát kiếm
  porter pousser une botte à quelqu'un
  công kích ai gắt gao và bất ngờ
  Danh từ giống cái
  (động vật học) bọ lúa mì
  (khoa (đo lường), từ cũ nghĩa cũ) bót (đơn vị trọng lượng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X