• Danh từ giống cái

  Sự dung thứ, sự khoan dung
  Faire preuve de tolérance
  tỏ thái độ khoan dung
  Sự khoan dung tôn giáo (cũng) tolérance religieuse
  điều chiếu cố, điều dung cho
  Ce n'est pas un droit, c'est une tolérance
  đó không phải là một quyền mà là một điều chiếu cố
  (y học) sự chịu thuốc
  (kỹ thuật) dùng sai
  maison de tolérance
  xem maison
  tolérance orthographique
  sự miễn lỗi chính tả

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X