• Tính từ

  Rộng
  Une vaste plaine
  một cánh đồng rộng
  Un vaste pardessus
  một cái áo khoác rộng
  Front vaste
  trán rộng
  Posséder des connaissances très vastes
  có kiến thức rất rộng
  Muscle vaste
  (giải phẫu) cơ rộng

  Phản nghĩa Exigu, petit

  Đông đảo, lớn
  Un vaste groupement de révolutionnaires
  một tập hợp đông đảo các nhà cách mạng
  Une vaste entreprise
  một công cuộc kinh doanh lớn
  (thân mật) quá đáng; quá chừng
  C'est une vaste blague!
  thật là một chuyện đùa quá đáng

  Danh từ giống đực

  (giải phẫu) cơ rộng
  Vaste interne
  cơ rộng trong
  Vaste externe
  cơ rộng ngoài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X