• Tính từ

  (bằng) miệng
  Promesse verbale
  lời hứa miệng
  Ordre verbal
  lời truyền miệng
  (bằng) lời suông
  Une explication purement verbale
  một lối giải thích chỉ bằng lời suông
  (ngôn ngữ học) (thuộc) động từ, động
  Forme verbale
  dạng động từ
  Adjectif verbal
  động tính từ
  note verbale
  (ngoại giao) giác thư, thông điệp thường
  Phản nghĩa Ecrit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X